Home     Company     News     Contact Us

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

GENEL TRANSPORT BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA:

GENEL TRANSPORT olarak faaliyet gösterdiğimiz taşıma ve lojistik hizmetleri konusunda bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

a. Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması

b. Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

c. Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu anda kullanılabilir olması hususunda:

  • Hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kurumlara ait umuma açık bilgiler dışında özel bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağımızı,
  • Bu kişi ve/veya kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
  • Bilgi güvenliğini tehdit edebilecek zararlı faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, ölçeceğimizi, değerlendireceğimizi ve raporlayacağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz kamu ve/veya özel kuruluşlar tarafından istenilen bilgileri doğru, zamanında ve eksiksiz olarak ulaştıracağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin geçerliliği konusunda gayret göstereceğimizi,
  • Firmamıza ait bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
  • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bilgi güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Bilgi güvenliği hakkında yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
  • Bilgi güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken neler yapacağımızı, hangi kaynakları kullanacağımızı, kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçları nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi bu şekilde sürdüreceğimizi,
  • ISO 27001:2013 standardının şartlarına, tüm yasal şartlara, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak müşteri şartlarına ve ilgili diğer şartlara, uyacağımızı taahhüt ederiz.