Home     Company     News     Contact Us

KALİTE POLİTİKAMIZ

GENEL TRANSPORT KALİTE POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini hizmet kalitesini daha ileriye taşımak için bir araç olarak görür ve kurum kültüründe yaşatır,
 • Kalite yönetim sistemini çalışanların katılımı ile geliştirir ve etkinliğinin sürdürülebilir olmasını sağlar,
 • Öğrenen bir organizasyon olarak süreçlerini ihtiyaçlara paralel olarak günceller ve hizmet kalitesini sürekli iyileşme ilkesi doğrultusunda arttırır,
 • Çalışanını kurum kültürünün aynası olarak görür ve şirket politikasına uygun hizmetin üretilmesinde çalışan memnuniyetini sağlar,
 • Hizmet kalitesinde sürekli iyileştirme için çalışanlarının performansını izler ve gelişimine katkıda bulunur,
 • Kalite politikasının uygulayıcısı ve geleceği olan insan kaynağına verdiği değer ile müşteri memnuniyetini sürekli kılar,
 • Teknolojinin etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırır,
 • Türkiye ve Dünya genelinde güvenilir iş birliklerini koruyup geliştirerek hizmet kalitesinin kesintisiz olmasını sağlar,
 • Tedarikçi ilişkilerinde kaliteyi gözetir ve tedarikçi performansını yakından takip ederek lojistik hizmet zincirindeki erişilebilirliğin, güvenirliliğin ve sağlamlığın sürekli olmasını sağlar,
 • Müşteri odaklı çalışıp müşteri menfaatini gözetir, tedarikçilerinin haklarına da saygılı davranır,
 • Müşteri beklenti ve memnuniyetini yakından takip ederek, geri bildirimleri hizmet kalitesinin arttırılması için fırsat olarak görür,
 • Hizmet üretiminde oluşabilecek aksaklıkları henüz sorun oluşmadan öngörerek önlemini alır ve minimum hata prensibi ile çalışır,
 • Müşterilerine performans hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunarak, taahhütlerini istisnasız olarak yerine getirir,
 • Müşteri taleplerinin ötesinde seçenekler üreterek hız ve maliyet ekseninde esnek çözümler sunar,
 • Mevzuatı yakından takip ederek müşterilerine ön etkin yönlendirmelerde bulunur,
 • Ulusal ve uluslararası müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılar ve ürettiği hizmetin kalitesi ile sektörünü Türkiye ve Dünya genelinde saygın şekilde temsil eder,
 • Sektörün dünyadaki gelişimini yakından takip ederek ulusal hizmet standardını arttıracak yeniliklere destek olur,
 • 30 yılın aşkın süredir devam eden saygınlığını korur,
 • Kaynaklarını etkin şekilde kullanır,
 • İştigal konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuata, yürürlükteki yasalara ve etik değerlere uyum konusunda taviz vermez.

Turgut Erkeskin

Genel Müdür