• Home
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

GENEL TRANSPORT olarak faaliyet gösterdiğimiz taşıma ve lojistik hizmetleri konusunda bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

a. Gizlilik:Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

b. Bütünlük:Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

c. Erişilebilirlik:Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu anda kullanılabilir olması hususunda:

 • Hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kurumlara ait umuma açık bilgiler dışında özel bilgilerin üçüncü şahıslar ilepaylaşmayacağımızı,
 • Bu kişi ve/veya kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncelgüvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
 • Bilgi güvenliğini tehdit edebilecek zararlı faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, ölçeceğimizi,değerlendireceğimizi ve raporlayacağımızı,
 • Sorumlu olduğumuz kamu ve/veya özel kuruluşlar tarafından istenilen bilgileri doğru, zamanında ve eksiksiz olarakulaştıracağımızı,
 • Sorumlu olduğumuz kamu ve/veyaözel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin geçerliliğikonusunda gayret göstereceğimizi,
 • Firmamıza ait bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
 • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bilgi güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetleri engellemekiçin gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • Bilgi güvenliği hakkında yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
 • Bilgigüvenliği faaliyetlerimizi yürütürken neler yapacağımızı, hangi kaynakları kullanacağımızı, kimlerin sorumluolacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçları nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi buşekilde sürdüreceğimizi,
 • ISO 27001:2013 standardının şartlarına, tüm yasal şartlara, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak müşterişartlarına ve ilgili diğer şartlara, uyacağımızı taahhüt ederiz.

Turgut Erkeskin
Genel Müdür

Your Package, Your Rules

Digital Freight That
Saves Your Time!